สรุปผลการจีดซื้อจัดจ้างหรือหาพัสดุรายเดือน

# Title Version Description Size Hits Download
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563 172.71 KB 20 Download Preview
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564 377.31 KB 17 Download Preview
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563_-กองการศึกษา 79.68 KB 9 Download Preview
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2564-กองการศึกษา 171.81 KB 15 Download Preview
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 99.75 KB 19 Download Preview
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563-กองการศึกษา 52.90 KB 14 Download Preview
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2563 165.80 KB 9 Download Preview
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 64(กองการศึกษา) 267.22 KB 10 Download Preview
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 64(1) 386.07 KB 18 Download Preview
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 454.79 KB 19 Download Preview
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน ประจำเดือน เมษายน 2564 290.64 KB 16 Download Preview
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัด-จัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 279.65 KB 19 Download Preview

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page