องค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการตามคู่มือประชาชน โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ทุกความเห็นมีความหมาย เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจในการรับบริการ รวมถึงความต้องการ ตลอดจนข้อเสนอแนะของประชาชนเกี่ยวกับการปรับปรุงงานบริการภาครัฐ

 

banneronlinesurvey-01

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page