เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม 2565 เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ นั้น เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และถวายเป็นราชกุศล องค์การบริหารส่วนตำบลผักไหมจึงได้จัดกิจกรรมจิตอาสา "ถวายเป็นพระราชกุศล" บำเพ็ญประโยชน์ ตัดแต่งกิ่งไม้ ทำความสะอาด (Big Cleaning Day) บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม และริมถนน จากซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ - หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบผักไหม ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ ผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นำชุมชน และบุคลากรตำบลผักไหม

31855194834578780311156421503182821320940806n
31816426734578778711156588080859475510783837n
31812810734578779577823166500788849340279536n
31771196634578779211156531812571404169653348n

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page