เมื่อวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 กองช่างและงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม ดำเนินการซ่อมแซมผิวจราจรที่ชำรุด เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ณ สายบ้านกระสังข์ - บ้านชาด และสายบ้านชาด-บ้านสิงไคร ให้อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ประชาชนผู้สัญจร

3219447507051311644558534617145624662624423n
3216183626904425258101124469499967511896783n
32107703157295466704556879008584174397019691n
319837849648514930295707648019164621926835n

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page