1.ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้ง อาณาเขต เขตการปกครอง ประชากร การศึกษา สาธารณสุข ความปลอดภัยในทรัพย์สิน และทรัพยากรธรรมชาติ

ที่ตั้ง และอาณาเขตตำบลผักไหม

องค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม ตั้งอยู่ที่ บ้านหาด หมู่ 5 ตำบลผักไหม อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอห้วยทับทันระยะทางห่างจากตัวอำเภอประมาณ13กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ36.2ตารางกิโลเมตร แบ่งพื้นที่ออกเป็น

1. พื้นที่ทำการเกษตรประมาณ 25ตารางกิโลเมตร (15,625 ไร่)

2. พื้นที่อยู่อาศัยประมาณ 7.5 ตารางกิโลเมตร (4,687.5 ไร่)

3. ที่สาธารณะ (ป่าไม้ และอื่น ๆ) ประมาณ 3 ตารางกิโลเมตร (1,875 ไร่)

ลักษณะพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบริมน้ำมีพื้นที่สูงแห้งแล้ง ส่วนตรงกลางของพื้นที่จะสูงกว่าที่อื่นแล้วลาดลงสู่ลำน้ำ (เหมือนกระทะคว่ำ) และมีลำห้วยไหลผ่าน จำนวน2 สาย คือ

1. ลำห้วยวะ ที่มีต้นกำเนินมาจากเทือกเขาพนมดงรัก เขตอำเภอภูสิงห์ไหลผ่านมาเรื่อยๆ ผ่านตำบลตูมอำเภอปรางค์กู่ ตำบลผักไหม ตำบลกล้วยกว้าง และไหลลงสู่ห้วยสำราญต่อไป

2. ลำห้วยทับทัน ที่มีต้นกำเนิดมาจากเทือกเขาพนมดงรัก เขตอำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ไหลผ่านมาเรื่อยๆ ผ่านตำบลสวาย อำเภอปรางค์กู่ ตำบลผักไหม ตำบลจานแสนไชย ตำบลเมืองหลวง และไหลลงสู่ลำน้ำมูลต่อไป

ลักษณะภูมิอากาศ

ฤดูร้อน ประมาณเดือน มกราคม - พฤษภาคม อากาศจะมีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 30 - 35 องศาเซลเซียส

ฤดูฝนประมาณเดือน มิถุนายน - ตุลาคม จะมีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยประมาณ 1,000 มิลลิเมตร/ปี

ฤดูหนาวประมาณเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม อากาศจะมีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 13 - 15 องศาเซลเซียล

อาณาเขตติดต่อ

ทิศเหนือ มีอาณาเขตติดต่อกับ ตำบลจานแสนไชย จังหวัดศรีสะเกษ

ทิศใต้ มีอาณาเขตติดต่อกับ ตำบลสำโรงปราสาท ตำบลตูม อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ

ทิศตะวันออก มีอาณาเขตติดต่อกับ ตำบลกล้วยกว้าง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

ทิศตะวันตก มีอาณาเขตติดต่อกับ ตำบลสวาย อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ และบ้านเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ โดยมีลำห้วยทับทันเป็นเส้นแบ่งเขตการปกครอง 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page