องค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม จัดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาผักไหมคัพ ครั้งที่ 24  โครงการมหกรรมกีฬา สร้างความปรองดองสมานฉันท์ ต่อต้านยาเสพติด “ผักไหมคัพครั้งที่ 24 “ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ในวันที่ 16 ตุลาคม 2566 เวลา 07.00 น.เป็นต้นไป โดยมีกำหนดการแข่งขันกีฬา ตามโครงการฯ ดังกล่าว ในระหว่างวันที่ 16-25 ตุลาคม 2566 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านตาทอง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ และเกิดความสามัคคีในชุมชน ต่อต้านยาเสพติด รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ำใจนักกีฬา และเพื่อสุขภาพของคนในชุมชนที่แข็งแรง

3937140167228724465481852636663562849791860n
3937713857228720098815626041954773633355859n
3937242677228719298815702621509572302230220n
3936864017228718698815765311529421042998675n
3936938257228717798815855594467117656811369n
3936635517228724532148512286424198681821883n
3936318887228716965482602144981822193999641n
3936135427228717865482516969118725057407321n
393610196722871846548245224189421612414331n
393596335722871459881617824067916614460166n

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page