สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 38 ศรีสะเกษ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม จัดอบรมโครงการความร่วมมือการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล สำหรับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางสังคม หลักสูตรการสร้างโอกาสและรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล ระหว่างวันที่13-15 ธันวาคม 2566 ณ ศูนย์ USO Net องค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม

4126605177578558997165061404578252621651535n
4116308757578558830498419138719233601272625n
4116308757578558830498419138719233601272625n-1
4116278817578558897165076471724203185460592n

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page