เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น.องค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) ครั้งที่ 1/2567  เพื่อพิจารณาอนุมัติ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ให้แก่ องค์กร กลุ่มประชาชน หน่วยบริการ และหน่วยงานที่ขอรับงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานด้านสุขภาพ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม

 

messageImage1706671075872
messageImage1706671038766
messageImage1706671020631
messageImage1706670995736

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page