ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม เรื่องการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567

ครั้งที่  รายละเอียด หมายเหตุ
1 โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567 ครั้งที่ 1 วันที่ 25 ตุลาคม 2566
2 โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567 ครั้งที่ 2 วันที่ 13 ธันวาคม 2566
3 โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567 ครั้งที่ 3 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567
4 โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567 ครั้งที่ 4 วันที่ 21 มีนาคม 2567
5 โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567 ครั้งที่ 5 วันที่ 16 พฤษภาคม 2567
6 โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567 ครั้งที่ 6 วันที่ 23 พฤษภาคม 2567
7 โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567 ครั้งที่ 7 วันที่ 23 พฤษภาคม 2567
8 โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567 ครั้งที่ 8 วันที่ 11 มิถุนายน 2567

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม เรื่องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567

ครั้งที่ รายละเอียด หมายเหตุ
1

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567 ครั้งที่ 1

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม เรื่องการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม เรื่องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page