ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม เรื่องการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567

ครั้งที่  รายละเอียด หมายเหตุ
1 โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567 ครั้งที่ 1 วันที่ 25 ตุลาคม 2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม เรื่องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567

ครั้งที่ รายละเอียด หมายเหตุ
1

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567 ครั้งที่ 1

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม เรื่องการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม เรื่องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page