การดำเนินการเพื่อส่งเสริมการลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

penergy7
penergy5
penergy4
penergy3
penergy2
penergy1

กิจกรรมการดำเนินการเพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม

ประชุมชี้แจงกำหนดมาตรการลดการใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม โดยมีกลุ่มเป้าหมาย:คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานครูส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม

-24--25653
-24--25652
-24--25650
-24--25651

 รณณรงค์การลดการใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม

S393220
S393218


Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page