โครงการนวัตกรรมผักไหมบริหารจัดการที่ดี

# Title Version Description Size Hits Download
กติกาชุมชนที่ได้รับการยอมรับและนำไปปฏิบัติ 63.55 KB 14 Download Preview
เครื่องมือประเมิน03-บันไดผลลัพธ์-9-มิติ-Ver.2.4 258.37 KB 8 Download Preview
(อบต.ผักไหม) โครงการนวัตกรรมแบบฟอร์มมาตรฐา 812.02 KB 30 Download Preview
เครื่องมือประเมิน04-บันไดผลลัพธ์สภาผุ้นำชุมชนVer.3.1วันที่21-04-62 112.55 KB 6 Download Preview
เครื่องมือประเมิน9 มิติ 69.31 KB 13 Download Preview
เครื่องมือหลัก ARE 63.46 KB 7 Download Preview
ผลลัพธ์เชิงประเด็น 151.24 KB 14 Download Preview
ผลลัพธ์แผนชุมชน 458.07 KB 14 Download Preview
โครงการพัฒนาศักยภาพสภาผู้นำชุมชน ผักไหมบริหารจัดการตนเองได้ 2.60 MB 24 Download Preview
ผลลัพธ์สภาผู้นำ 85.00 KB 20 Download Preview
ผลสรุป 9 มิติ ทั้ง 17 ชุมชน 98.64 KB 17 Download Preview
แผนพัฒนาท้องถิ่น1.ส่วนที่-2-ผ-02-ดำเนินการเอง-61-65-สภาตำบล 1.17 MB 4 Download Preview

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page